Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 22, 2022

I denne episoden er entreprenør Ole Bertil Reistad gjest, og sammen med veigutta på Skogkurs snakker vi om utfordringer og løsninger rundt skogsbilveier og skogsmaskinene.


Mar 9, 2022

Vinteren er en fin tid for hogst. Det meste av hogsten medfører uttransport på skogsveinettet. Effektive og trygge veier på vinteren krever forberedelser, innsats underveis og litt etterarbeid for sikre at veien kommer raskt igjennom vårløsninga. Brøyting, skraping, strøing er temaer for denne episoden, og...


Feb 1, 2022

Strømprisene i store deler av Norge gått til himmels denne vinteren. Det samme har etterspørselen etter ved. Hvor mange kWt får man ut av en vedsekk, hvordan fyre på mest effektiv måte og hva kjennetegner god vedkvalitet? Dette og mange andre spørsmål får du svar på i denne podkasten.


Dec 2, 2021

En storstilt opprydding er satt i gang, og både profesjonelle skogsarbeidere med motorsag og maskiner er i sving, men også vanlige skogeiere som har funnet igjen motorsaga og hjelmen inne på låven.


Sep 17, 2021

På årets fagsamling er bæreevne et hovedtema.